AAA CDP Codes

Girl Holding Swimming Tube

AAA Car Rental Discount Codes

Are you a AAA Member? Take advantage of your membership by using your AAA discount code when you reserve your Dollar car rental. To apply the AAA discount to your reservation:

Find your AAA club CDP code below.

Click on your code, and enter your reservation details.

Be sure to show your AAA Membership card at the rental counter.AAA Corporate Discount Codes

AAA CLUB NAME

CDP#

AAA CLUB NAME

CDP#

AAA Akron Auto Club 3000115 AAA New Mexico 3000072
AAA Alabama 3000101 AAA Northampton County 3000188
AAA Arizona 3000005 AAA Northeast 3000240
AAA Auto Club South 3000014 AAA Northern California, Nevada & Utah 3000005
Automobile Club of Southern California 3000004 AAA Northern New England 3000036
AAA Carolinas 3000111 AAA Northway 3000104
AAA Central Penn 3000195 AAA North Dakota 3000113
AAA Chicago Motor Club 3000020 AAA North Penn 3000222
AAA Colorado 3000006 AAA Ohio Auto Club 3000130
AAA Club Alliance 3000212 AAA Oregon/Idaho 3000177
AAA East Central 3000215 AAA Pioneer Valley 3000045
Findlay Automobile Club 3000137 AAA Reading-Berks 3000219
AAA Hawaii 3000018 AAA Shelby County 3000160
AAA Hoosier Motor Club 3000023 AAA Southern Pennsylvania 3000238
AAA Hudson Valley 3000080 AAA South Jersey 3000071
AAA Michigan 3068965 AAA Texas 3000252
AAA Minneapolis 3000057 AAA Tidewater Virginia 3000258
AAA Minnesota/Iowa 3000049 AAA Washington 3000260
AAA Missouri 3111845 AAA Western & Central New York 3000084
AAA MountainWest 3000005 AAA Wisconsin 3000270
AAA Nebraska 3000069


Ready to book your Dollar car rental with your AAA CDP number?

Book NowGet your lowest rate here!
Pick-up:
 
Click to select your travel date.
Return:
 
Click to select your travel date.
Car:
Promo Code:
CDP #:
Reservation Status   View, Modify, Cancel
We never forget whose dollar it is.
Sign up for Dollar E-mail Specials